+48 727 552 887
Wrocław, ul. Przedmiejska 2/24
Artykuł 1

Czym jest terapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym?


Kiedy zaczynałam swoją przygodę z psychoterapią, nie miałam pojęcia o tym, jak wiele ma ona nurtów i jak się one pomiędzy sobą różnią, nie mówiąc już o tym, jaki to ma wpływ na pracę z pacjentem. Jest ich wiele i można mieć trudność z podjęciem wyboru. Każdy, kto decyduje się na terapię indywidualną i chce ją rozpocząć, z pewnością ma w sobie dużo pytań takich jak:

  • Czy to jest już odpowiedni czas na podjęcie terapii?
  • Jaki nurt jest dla mnie odpowiedni?
  • Jakiego psychoterapeutę wybrać?
  • Czy moje problemy nadają się na terapię?
  • I w końcu czy jest ona mi w stanie pomóc?

Postaram się pokrótce odpowiedzieć na powyższe pytania i opisać czym charakteryzuje się psychoterapia psychodynamiczna, która jest mi najbliższa oraz czego możesz spodziewać się, jeżeli się na nią zdecydujesz.

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się przede wszystkim na relacji, jaka tworzy się pomiędzy terapeutą i pacjentem już od pierwszego spotkania. Poprzez rozmowę i zaufanie terapeuta wspólnie z pacjentem identyfikują problem, który jest powodem cierpienia czy dyskomfortu w życiu pacjenta. Następnie poprzez odpowiednie techniki w procesie terapii, wypracowują oni nowe, elastyczne sposoby na radzenie sobie z pojawiającymi się trudnościami.

Terapia psychodynamiczna to przede wszystkim rozmowa i choć mogłoby się wydawać, że jest to zwykły dialog, to poprzez klaryfikacje, konfrontacje i interpretacje zachowań, myśli i odczuć pacjenta, terapeuta stara się pomóc mu poszerzyć samoświadomość, a także uświadomić to, co nieświadomie ma negatywny wpływ na jego życie. Terapia ta podąża za pacjentem, to pacjent wnosi treści na terapii, a terapeuta poprzez swoją neutralność staje się „lustrem”, w którym pacjent może się przeglądać. Wszystko to po to, aby w późniejszym etapie pacjent był w stanie dokonywać realnych, trwałych i właściwych dla niego zmian życiu.

Dla kogo ta terapia będzie odpowiednia? Tak naprawdę dla każdego, kto doświadcza cierpienia psychicznego, każdego, kto boryka się z trudnościami w relacjach, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, przeżywa kryzys, a także dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć siebie. Można by pewnie wymienić jeszcze wiele innych powodów.

Czego się spodziewać na pierwszych i kolejnych spotkaniach? Pierwsze spotkania są to tzw. konsultacje, w trakcie których terapeuta zadaje najwięcej pytań, dotyczących życia pacjenta, jego przeszłości, relacji, a przede wszystkim problemów, z jakimi się zmaga. Takich spotkań jest kilka, najczęściej około trzech, ale może być ich więcej. Następnie terapeuta ustala z pacjentem kontrakt terapeutyczny, w którym wspólnie ustalają, nad czym będą pracować oraz w jakich ramach czasowych. Omawiane są także kwestie praktyczne terapii. Później następuje właściwa faza terapii, w której to pacjent wnosi treści na sesję, a terapeuta w odpowiedni sposób na nie reaguje. W trakcie tej fazy tak naprawdę dzieje się najwięcej — również w relacji terapeutycznej. Kiedy zostaną osiągnięte postawione wcześniej cele i o ile nie pojawią się nowe, terapia może się zakończyć. Terapia psychodynamiczna trwa w zależności od złożoności i głębokości problemów od kilku miesięcy do kilku lat.

Jaka jest skuteczność takiej terapii? Od ponad dwudziestu lat prowadzone są badania nad skutecznością tej metody terapii. Pomimo, iż w tym czasie zachodziło wiele zmian w sferze doskonalenia technik pracy i uzupełniania koncepcji teoretycznych, koniecznych do zaadaptowania do aktualnych czasów. Niezależnie od okresu, w którym badania były prowadzone, potwierdzają one skuteczność terapii psychodynamicznej w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Podsumowując jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem terapii, jesteś w punkcie, w którym myślisz, że może to ten czas, może to pomoże, może coś zmieni — warto spróbować i postawić na pierwszym miejscu siebie, swoje dobro i zdrowie psychiczne. Korzyści, jakie może przynieść psychoterapia, są długofalowe i oddziałują pozytywnie nawet wiele lat po jej zakończeniu.